Check Also

Kisha dhe Jeta – Prill 2017

Lexoni numrin e muajit Prill 2017 të gazetës “Kisha dhe Jeta”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *