Check Also

Kisha dhe Jeta – Mars 2017

Lexoni numrin e muajit Mars 2017 të gazetës “Kisha dhe Jeta”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *