Adhurimi Eukaristik – Një orë me Zotin tonë – Kushtimi i Jezusit në Tempull

2 shkurt Kushtimi i Jezusit ne Tempull

Adhurimi Eukaristik

Një orë me Zotin tonë

Kushtimi i Jezusit në Tempull

Me sytë tanë e pamë SHËLBIMIN

 

Famullia

Katedralja e shën Palit

Check Also

Adhurimi Eukaristik-III e Diele Gjatë Vitit -B- Ejani pas meje e do t’ju baj peshkatarë njerëzish!

III e dele e Gjate Vitit -B- Ejani pas meje dhe do t’ju baj peshkatare ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *