Dhjetor

 • 3 dhjetor – E DIELA e I E ARDHJES (B),Sh. Françesk Ksavieri
 • 04 dhjetor –  Sh. Gjoni i Damaskut
 • 06 dhjetor – Sh. Nikolla
 • 07 dhjetor – Sh. Ambrozi
 • 08 dhjetor –  ZOJA E PAPËRLYER
 • 09 dhjetor – Sh. Gjon Didak Kuahtlatoatzin
 • 10 dhjetor – E DIELA e II E ARDHJES (B)
 • 11 dhjetor –  (A), Sh. Damazi I
 • 12 dhjetor – Sh. Maria V. e Guadalupes
 • 13 dhjetor – Sh. Luçia
 • 14 dhjetor –  Sh. Gjoni i Kryqit
 • 17 dhjetor – E DIELA e IV E ARDHJES (B)
 • 21 dhjetor – Sh. Pjetër Kanizi
 • 23 dhjetor – Sh. Gjoni nga Kety
 • 24 dhjetor – E DIELA e IV E ARDHJES (B)
 • 25 dhjetor – KRISHTLINDJA
 • 26 dhjetor – Sh. Shtjefni
 • 27 dhjetor – Sh. Gjoni
 • 28 dhjetor –  Shenjtërit e pafajshëm
 • 29 dhjetor – Tetëditëshi i Krishtlindjes, Sh. Toma Beket
 • 30 dhjetor – Familja Shejte (A) (Festë)
 • 31 dhjetor – Tetëditëshi i Krishtlindjes, Sh. Silvestri