Gusht

 • 1 gusht – Sh. Alfons Maria nga Liguori
 • 4 gusht – Sh. Gjon Maria Vianney
 • 5 gusht –  Kushtimi i Bazilikës së Sh. M. V.
 • 6 gusht – Shndërrimi I Zotit B (f)
 • 7 gusht – E DIELA XIX GJATE VITIT (C)
 • 8 gusht – Sh. Domeniku
 • 9 gusht – Sh. Tereza Benedikta e Kryqit (f)
 • 10 Gusht –  Sh. Lorenci
 • 11 gusht – Sh. Kjara
 • 12 gusht –  Sh. Gjonia Franceska nga Chantal
 • 14 gusht – E DIELA XX GJATE VITIT (C)
 • 15 gusht – TË NGRITURIT E SH. MARISË VIRGJËR NË QIELL (E Kremte)
 • 16 gusht –  Sh. Rroku
 • 20 gusht – Sh. Bernardi
 • 21 gusht – E DIELA XXI GJATE VITIT (C)
 • 22 gusht – Sh. Maria Virgjër Mbretëreshë
 • 23 gusht – Sh. Roza
 • 24 gusht –  Sh. Bartolomeu (f)
 • 27 gusht – Sh. Monika
 • 28 gusht – E DIELA XXII GJATE VITIT (C), Sh. Agustini
 • 29 gusht – Martirizimi i Shën Gjon Pagëzuesit