Korrik

 • 3 korrik – E DIELA e XIV GJATË VITIT (C), Sh. Toma
 • 4 korrik – Sh. Elizabeta e Hungarisë
 • 5 korrik – Sh. Anton Maria Zakaria
 • 6 korrik – Sh. Maria Goreti
 • 7 korrik – Sh. Asti
 • 10 korrik – E DIELA e XV GJATË VITIT (C)
 • 11 korrik – Sh. Benedikti (f)
 • 13 korrik – Sh. Henrriku
 • 14 korrik – Sh. Kamili
 • 15 korrik – Sh. Bonaventura
 • 16 korrik – Sh. Maria Virgjër e Malit Karmel
 • 17 korrik – E DIELA e XVI GJATË VITIT (C)
 • 20korrik – Sh. Apolinari
 • 21 korrik – Lorenci nga Brindizi
 • 22 korrik – Sh. Maria Magdalenë
 • 23 korrik – Sh. BRIGITA (f)
 • 24 korrik – E DIELA e XVII GJATË VITIT (C)
 • 25 korrik – Sh. Jakobi (Festë)
 • 26 korrik – Sh. Prenda
 • 27 korrik – Sh. Joakimi dhe Ana
 • 29 korrik – Sh. Marta
 • 30 korrik – Sh. Pjetër Krizologu
 • 31 korrik – E DIELA e XVIII GJATË VITIT, Sh. Injaci i Lojoles