Maj

 • 01 maj – E DIELA V e PASHKËVE, Sh. Jozefi punëtor
 • 02 maj – Sh. Atanazi
 • 03 maj – Sh. Filipi e Jakobi
 • 8 maj – FESTA E TË SHËLBUEMIT. NGJITJA E KRISHTIT NË QIELL
 • 13 maj – Sh.Maria Virgj. e Fatimes
 • 14 maj –  Matia
 • 15 maj – RRËSHAJËT (C)
 • 20 maj – Sh. Lidia
 • 22 maj – TRINIA SHEJTE (C), Sh. Rita nga Kasha
 • 26 maj – Sh. Filip Neri
 • 29 maj – KORPI E GJAKU I KRISHTIT (C)
 • 31 maj – Vizita e Sh. Marisë Virgjër