Nentor

 • 1 nëntor – TË GJITHË SHENJTËRIT (Solemnitet)
 • 2 nëntor – Përkujtimi i të gjithë besimtarëve të vdekur
 • 3 nëntor – Sh. Martini nga Porres
 • 4 nëntor – Sh. Karl Borromeo
 • 5 nëntor – Të gjithë shenjtërit dhe të lumturit e Shqipërisë
 • 6 nëntor – E DIELA e XXXII GJATË VITIT (C)
 • 9 nëntor – Përkushtimi i Bazilikës së Lateranit
 • 10 nëntor – Sh. Leoni i madh
 • 11 nëntor – Sh. Martini nga Toursi
 • 12 nëntor – Sh. Jozafati
 • 13 nëntor – E DIELA e XXXIII GJATË VITIT (C)
 • 15 nëntor – Sh. Alberti i madh
 • 16 nëntor – Sh. Margarita e Skocisë; Sh. Gertruda
 • 17 nëntor – Sh. Elizabeta e Hungarisë
 • 18 nëntor – Kushtimi i Bazilikave të Sh. Pjetrit e Sh. Palit
 • 20 nëntor – KRISHTI MBRET I GJITHËSISË (C) (XXXIV GJ.V. C.)
 • 21 nëntor – Kushtimi i Sh. Marisë Virgjër
 • 22 nëntor – Sh. Çeçilja
 • 23 nëntor – Sh. Klementi I; Sh. Kolumbani
 • 24 nëntor – Sh. Andrea Dûng-Lac e shokët
 • 25 nëntor – Sh.Katerina e Aleksandrisë
 • 27 nëntor – E DIELA e I E ARDHJES (A), Sh. Valeriani
 • 30 nëntor – Sh. Andrea (Festë)