Qershor

 • 01 qershor – Sh. Justini
 • 02 qershor – Sh. Marcelini dhe Pjetri
 • 03 qershor – ZEMRA E SHJETE E JEZUSIT (C), Sh. Karl Lwanga dhe shokët
 • 04 qershor – Zemra e papërlyeme e Shën Marisë Virgjër, Sh. Kuirini
 • 05 qershor – E DIELA e X GJATË VITIT, Sh. Bonifaci
 • 06 qershor – Sh. Noberti
 • 09 qershor – Sh. Efremi
 • 11 qershor – Sh. Barnaba
 • 12 qershor – E DIELA e XI GJATË VITIT (C)
 • 13 qershor – Shna Ndou i Padovës
 • 17 qershor – Sh. Izauri, Inocenti, Feliksi, Hermi, Pelegrini e Bazili
 • 19 qershor – E DIELA e XII GJATË VITIT,
 • 21 qershor – Sh. Luigj Gonazaga
 • 22 qershor –  Sh. Niketa; Gjoni F. ; Tomë M. ; Paulini
 • 24 qershor – LINDJA E SH. GJON PAGËZUESIT
 • 26 1ershor – E DIELA e XIII GJATË VITIT
 • 27 qershor – Sh. Çirili i Aleksandrisë
 • 28 qershor – Sh. Ireneu
 • 29 qershor – Sh. PJETRI DHE SHEN PALI (E Kremte)
 • 30 qershor – Sh. Martirët e parë të Romës