Shkurt

2 shkurt – Kushtimi i Krishtit në Tempull

3 shkurt – Sh. Vlashi

5 shkurt – Sh. Agata

7 shkurt – E DIELA e V GJATË VITIT (C)

8 shkurt – Sh. Jozefina Bakhita

10 shkurt – E MËRKURRA E PËRHIME

11 shkurt – Zoja e Lurdit

21 shkurt – JAVA e II e KREZHMEVE

22 shkurt – Katedra e shën Pjetrit Apostull

28 shkurt – JAVA e III e KREZHMEVE