Shtator

 • 3 shtator – Sh. Gregori i madh
 • 4 shtator – E DIELA e XXIII GJATË VITIT (C)
 • 5 shtator – Lum. Tereza e Kalkutës
 • 8 shtator – Lindja e Sh. Marisë Virgjër
 • 9 shtator – Pjetri Klaver
 • 11 shtator – E DIELA e XXIV GJATË VITIT (C)
 • 12 shtator – Emri i Shenjtë i Virgjërës Mari
 • 13 shtator – Sh. Gjon Gojarti
 • 14 shtator – Lartësimi i Kryqit të Shenjtë
 • 15 shtator –Sh. Maria Virgjër e Dhimbshme
 • 16 shtator – Sh. Korneli dhe Cipriani
 • 17 shtator – Sh. Robert Bellarmini
 • 18 shator – E DIELA e XXV GJATË VITIT (C)
 • 19 shtator – Sh. Januari
 • 20 shtator – Sh. Andrea Kim, Pal Chong e shokët
 • 21 shtator – Sh. Mateu
 • 23 shtator – Sh. Piu nga Pjetralçina
 • 25 shtator – E DIELA e XXIV GJATË VITIT (C)
 • 26 shtator – Sh. Kozma dhe Damiani
 • 27 shtator – Sh. Vinçenci nga Pauli
 • 28 shtator – Sh. Vinçeslavi; Lorenc Ruiz e shokët
 • 29 shtator – Sh. Mikaeli, Gabrieli dhe Rafaeli (Festë)
 • 30 shtator – Sh. Jeronimi