Tetor

 • 01 tetor – Sh. Tereza e Jezusit Fëmijë
 • 02 tetor – E DIELA e XXVII GJATË VITIT (C), Engjëjt e rojës
 • 04 tetor – Sh. Françesku i Asizit
 • 06 tetor – Sh. Bruno
 • 07 tetor – Sh. Maria Virgjër e Rruzares
 • 09 tetor – E DIELA e XXVIII GJATË VITIT (C), Sh. Dionizi dhe shok. Sh. Gjon.
 • 14 tetor – Sh. Kalisti
 • 15 tetor – Sh. Tereza e Avilës
 • 16 tetor – E DIELA e XXIX GJATË VITIT (C), Sh. Hedviga; Sh. Margarita M. Al.
 • 17 tetor – Sh. Injaci i Antiokisë
 • 18 tetor – Sh. Luka (Festë)
 • 19 tetor – Sh. Gjon B., Isak J. e sh., Sh. Pali i Kryqit
 • 23 tetor – E DIELA e XXX GJATË VITIT (C), Sh. Gjoni nga Kapistrani
 • 24 tetor – Sh. Anton Maria Klaret
 • 28 tetor – Sh. Simoni dhe Juda (Festë)
 • 30 tetor – E DIELA e XXXI GJATË VITIT (C)