Kontakt

Adresa: Katedralja e Shën Palit,  Bld. Zhan D’Ark, Tiranë, Shqipëri

e-mail: kisha.jeta@gmail.com